Addysg | Sarah
1
archive,author,author-sarah-williams,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Author: Sarah

Sut mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel a mynd i'r afael ag achosion o gam-drin ymarferwyr ar-lein. Am fwy o wybodaeth a chanllawiau ar sut i archebu eich lle, ymwelwch â hwb.cymru.gov.uk https://hwb.wales.gov.uk/news/articles/1a66a571-211b-456f-be27-c23ec1e1fa34...

Oes yna brosiectau digidol diddorol wedi bod yn digwydd yn eich ysgol neu’ch coleg chi eleni?   DA yw rhai o'ch addysgwyr neu eich dysgwyr yn haeddu cydnabyddiaeth am waith ardderchog ym maes dysgu digidol?   Gadewch i ni wybod am eich llwyddiannau digidol trwy ymgeisio am Wobr...

Mae Cyngor yn Lloegr wedi cael dirwy o £ 80,000 yn ddiweddar gan fod un o'u haelodau staff wedi colli dyfais USB heb ei amgryptio oedd data personol o 286 o blant ysgol arno. Nodyn Atgoffa Rydym yn cynghori'n gryf yn erbyn defnyddio cofbin i storio ffeiliau. Os...

Ydych chi wedi gweld y Parth Diogelwch Ar-lein newydd yn Hwb? Mae adnoddau a chanllawiau ar gael i Ysgolion, Dysgwyr, Rhieni a Gofalwyr. http://hwb.wales.gov.uk/onlinesafety...

Llongyfarchiadau i ddisgybl Ysgol Penrhyncoch, Osian Petts ar ennill 2il yn y gystadleuaeth Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd i gyd-Cymru Ddiogelach i greu logo ar gyfer y Parth Diogelwch Ar-lein newydd yn HWB....

Oeddech chi'n gwybod y gallwch gael rhestr o enwau defnyddwyr eich disgyblion o Ganolfan Athrawon yn hawdd? Ewch i Ddisgyblion yn y ddewislen uchaf a dewiswch Disgyblion neu Carfan Chwilio. Ar y dudalen chwilio, ticiwch User ID o’r opsiwn Colofnau a chwiliwch. Bydd yr enw defnyddiwr yn...

We have a new helpsheet on how to delay or schedule the delivery of an email. Users may be concerned that sending an email in the evening may cause stress or trigger staff to start work out of hours unnecessarily. To reduce this effect it is possible...

Rydym wedi cael adroddiad y bore yma o rywun ffonio ysgol yng Ngheredigion, mewn ymgais i geisio cael mynediad at eu cyfrifiaduron. Os byddwch yn derbyn galwad gan unrhyw un heblaw aelodau o'n tîm ynghylch materion TGCh yn eich ysgol, rhowch y ffon lawr ac yna...

Bydd pob cyfrifiadur a gliniadur mewn ysgolion â CleverTouch nawr yn cael y Snowflake, CleverMaths a meddalwedd Lynx5 yn awtomatig i'w defnyddio gyda'r sgriniau CleverTouch pan fyddant yn cael eu hail-adeiladu nesaf. Os nad ydych eisoes wedi cael y pecynnau meddalwedd yma ac yr hoffech eu...