Addysg | Sarah
1
archive,paged,author,author-sarah-williams,author-1,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Author: Sarah

Mae'r cwrs cyntaf yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth ar Mawrth 7fed Chwefror am 4pm. Mae lleoedd yn gyfyngedig, felly cofiwch archebu lle ar y cwrs yma   Cyrsiau CleverTouch Ychwanegol Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu cwrs CleverTouch yn ne'r sir, cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi'r...

Mae cwrs hyfforddiant Clevertouch ar gael yng Nghanolfan Rheidol. 4:00pm - 5:30pm 7.2.2017  Mae’r cwrs am ddim ac ar gael i holl staff ysgolion Ceredigion. Mae llefydd yn gyfyngedig, felly cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi'r ffurflen isod. Byddwn yn trefnu sesiwn arall yn ystod oriau ysgol yn ne'r Sir yn...

Am gymorth cymedroli, cliciwch ar y botwm isod. Mi fydd angen i chi mewngofnodi i https://hwb.wales.gov.uk i weld y rhestrau chwarae. ...

Yn y diweddariad Cwmpawd diweddaraf, cafwyd rhai mân-newidiadau i'r rhyngwyneb defnyddiwr, optimeiddiad cyffredinol a chyfyngderau bygiau i wella perfformiad, dibynadwyedd a sefydlogrwydd. Tudalen Cynllunio Tudaleniad wedi'i hychwanegu i helpu gyda darllenadwyedd o wersi. Hidlo ar gael. Mae'n bosibl i hidlo yn ôl pwnc a thrwy fframwaith....

Mae Wal Dân y Sir wedi cael ei ddiweddaru i Vyos. Mae’r gwaith yn mynd ymlaen i gwblhau'r newidiadau, ond rydym eisoes yn gweld gwelliant i gyflymdra a sefydlogrwydd y rhwydwaith. ...

Changes Admissions There have been many changes to the admission system to provide parental communications and more robust improved oversight. History The recorded history of an admission has been significantly improved, tracking changes to its status and all parental communications. These changes to admissions can be seen on the...