Addysg | Support
149
archive,category,category-support-cy,category-149,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Support

We have a new helpsheet on how to delay or schedule the delivery of an email. Users may be concerned that sending an email in the evening may cause stress or trigger staff to start work out of hours unnecessarily. To reduce this effect it is possible...

Rydym wedi cael adroddiad y bore yma o rywun ffonio ysgol yng Ngheredigion, mewn ymgais i geisio cael mynediad at eu cyfrifiaduron. Os byddwch yn derbyn galwad gan unrhyw un heblaw aelodau o'n tîm ynghylch materion TGCh yn eich ysgol, rhowch y ffon lawr ac yna...

Mae cwrs hyfforddiant Clevertouch ar gael yng Nghanolfan Rheidol. 4:00pm - 5:30pm 7.2.2017  Mae’r cwrs am ddim ac ar gael i holl staff ysgolion Ceredigion. Mae llefydd yn gyfyngedig, felly cofrestrwch eich diddordeb drwy lenwi'r ffurflen isod. Byddwn yn trefnu sesiwn arall yn ystod oriau ysgol yn ne'r Sir yn...

Deg o bethau mae angen ichi eu gwybod cyn mis Medi Ewch i wefan Dysgu Cymru am arweiniad ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd. http://learning.gov.wales/resources/browse-all/dcf-questionnaire/?skip=1&lang=cy...

Rydym yn dechrau cyflwyno Windows 10 ac Office 2016 yn Ysgol Bro Teifi. Bydd hyn yn defnyddio system dull a rheoli gosodiad newydd cyflawn sydd yn cynnig lawer o fudd-daliadau newydd i ddefnyddwyr ysgol. Byddwn yn dechrau cyflwyno mewn ysgolion eraill ym mis Medi. ...

2 - 4pm, 20.6.16 Canolfan Felinfach Rydym yn disgwyl i gael cynrychiolaeth o bob ysgol uwchradd ac o bob cylch o ysgolion cynradd, er mwyn medru trafod materion TGCh sy’n effeithio ar eich ysgolion chi. Os hoffech chi fynychu'r cyfarfod, a fyddech chi anfon e-bost at servicedesk@cerenet.org.uk erbyn y...

SIMS are constantly upgrading and resolving issues; this term has been no different which has included a brand new update over Easter. Below are the key changes affecting our schools you might notice whilst using the new version. New Features Changes to Report Privacy Permissions Focus | System...