Addysg | News
147
archive,category,category-newyddion,category-147,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

News

Dewch i ymuno â ni am ein digwyddiad TGCh yn Ysgol Bro Teifi ddydd Mawrth, 13 Mawrth rhwng 4.00pm a 6.00pm. Bydd y prynhawn yn cael ei lenwi gyda sesiynau arloesol a chyffrous, gan gynnwys ein Prif Siaradwr , Paul "Lanny" Watkins a fydd yn...

Gyda’r ffenestr profion yn agor ar 25 Ebrill, rydym eto yn gofyn i ysgolion anfon manylion atom am y disgyblion hynny rydych am eu datgymhwyso o un neu fwy ohonynt. Mae angen rhesymeg cryf arnoch i wneud hyn, a gofynnwn am y manylion hyn erbyn...

Bydd Llywodraeth Cymru yn tynnu'r llwyfan dysgu Hwb+ a gwefannau Hwb+ sy'n wynebu'r cyhoedd ar ôl diwedd tymor yr haf, a bydd angen mudo'r holl ddata erbyn dydd Gwener 25 Mai 2018. Mae WG yn cynnal gweithdai mudo Hwb+ ym mhob rhanbarth ar gyfer ysgolion...

Welsh Government will host the National Digital Learning Event and Awards at The Liberty Stadium, Swansea on Wednesday 21 June 2017. The theme of this year’s event is ‘Creative approaches to implementing the Digital Competence Framework’, which builds on the 2016 theme of ‘Building Digital Confidence’. Registration...

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal y Gwobrau a’r Digwyddiad Dysgu Digidol Cenedlaethol yn Stadiwm Liberty, Abertawe ddydd Mercher 21 Mehefin 2017. Y thema eleni yw 'Dulliau creadigol o weithredu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol', sy'n adeiladu ar thema 2016, sef 'Adeiladu Hyder Digidol'. Gallwch gofrestru ar gyfer y Digwyddiad...

Cofiwch fewnbynnu eich holl ddata i Canolfan Athrawon (neu SIMS) erbyn 26 Mai, h.y. Profion Mai, Proffil Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3. Gyda’r Proffil, cofiwch hefyd nodi ddyddiadau yr asesiadau. Mae Deunyddiau Ysgogi Rhesymu ar gael yn RM Staff (Neu...

Sut mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel a mynd i'r afael ag achosion o gam-drin ymarferwyr ar-lein. Am fwy o wybodaeth a chanllawiau ar sut i archebu eich lle, ymwelwch â hwb.cymru.gov.uk https://hwb.wales.gov.uk/news/articles/1a66a571-211b-456f-be27-c23ec1e1fa34...

Rhesymau i ddefnyddio Twitter DPP Effeithiol ac am ddim Ystafell Athrawon Ar-lein Rhwydweithio Cymorth a Chyfarwyddyd Deialog broffesiynol Rhannu Syniadau Edrychwch ar ein canllaw 'Dechrau Arni gyda Twitter' isod. Pwy i ddilyn Cere ICT Support - @CereICTSupport Ysgolion Ceredigion - @ysgCeredigion Cyngor Ceredigion - @CSCeredigion  Ceredigion Council - @CeredigionCC ERW...

Oes yna brosiectau digidol diddorol wedi bod yn digwydd yn eich ysgol neu’ch coleg chi eleni?   DA yw rhai o'ch addysgwyr neu eich dysgwyr yn haeddu cydnabyddiaeth am waith ardderchog ym maes dysgu digidol?   Gadewch i ni wybod am eich llwyddiannau digidol trwy ymgeisio am Wobr...

Mae Cyngor yn Lloegr wedi cael dirwy o £ 80,000 yn ddiweddar gan fod un o'u haelodau staff wedi colli dyfais USB heb ei amgryptio oedd data personol o 286 o blant ysgol arno. Nodyn Atgoffa Rydym yn cynghori'n gryf yn erbyn defnyddio cofbin i storio ffeiliau. Os...